LT EN RU

2009 Litters

Home Previous litters / 2009

Litter A: Jone's Knopkyte Bajnok Zeusz Junior (Sass)

Jone's Knopkyte

Bajnok Zeusz Junior (Sass)

Born: June 26, 2009
Number of kits: 6
Surviving: 6
(2 males, 4 females)
Color: sable, pastel


Kits at 7 weeks

Binkis Ow. Loreta, Vilnius

Saja Ow. Diana, Kaunas

Al (Uzi) Ow. Rta, Vilnius

Kira Ow. Five Elements, Vilnius

Lin Ow. Onyx Ferretry, iauliai

Nris Ow. Color Poetry Ferrets, iauliaiLitter B: ACH's Phoenix (Versjaka) Black Amber Zlatenish (Yo-Yo)

Born: September 30, 2009
Number of kits: 13
Surviving: 10 (one runt)
(3 males, 7 females)
Color: pastel, albino


Kits at 7 weeks

Heracles Runt. Ow. Marina, Vilnius

Odysseus Ow. Romas, Klaipda

Prometheus Jolanta, Vilnius

Balbilla Ow. Liucija, Kazl Rda

Erinna Ow. Valentina, Ferdrika, Sweden

Korinna Ow. Alenas & Rita, Sweden

Moiro Ow. Jurgita, Vilnius

Praxilla Ow. Jolita, Drammen, Norway

Sappho (Meshka) Ow. Rta, Vilnius

Telesilla Ow. Tomas, Vilnius